Trắc nghiệm vi mô


Bài tập Kinh Tế Vi Mô

đăng 20:48, 26 thg 4, 2017 bởi Tran Minh Tri

Các bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấn "Gửi" và xem kết quả. Chúc các bạn làm bài tốt!


Đề 3: Thi thử Kinh tế vi mô - theo giáo trình Mankiw

đăng 01:04, 27 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ đã cập nhật 01:57, 27 thg 12, 2016 ]

Các bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấn "Gửi" và xem kết quả. Chúc các bạn làm bài tốt!

Đề 3: Thi thử Kinh tế vi mô - theo giáo trình Mankiw


Đề 2: Thi thử kinh tế vi mô - theo giáo trình Mankiw

đăng 08:00, 26 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri

Các bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấn "Gửi" và xem kết quả. Chúc các bạn làm bài tốt!

Đề 2: Đề thi kinh tế vi mô - theo giáo trình Mankiw


Đề 1: Thi thử kinh tế vi mô - theo giáo trình Mankiw

đăng 08:27, 25 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ đã cập nhật 01:07, 27 thg 12, 2016 ]

Hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấn "Gửi" và xem kết quả. Chúc các bạn làm bài tốt!

Đề 1: Thi thử kinh tế vi mô


Chương 21: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng

đăng 08:58, 24 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ đã cập nhật 20:49, 26 thg 4, 2017 ]

Các bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấn "Gửi" và xem kết quả. Chúc các bạn làm bài tốt!

Chương 21: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng


Chương 15: Độc quyền

đăng 08:55, 24 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ đã cập nhật 20:50, 26 thg 4, 2017 ]

Các bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấn "Gửi" và xem kết quả. Chúc các bạn làm bài tốt!

Chương 15: Độc quyền


Chương 14: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh

đăng 08:54, 24 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ đã cập nhật 20:54, 26 thg 4, 2017 ]

Các bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấn "Gửi" và xem kết quả. Chúc các bạn làm bài tốt!

Chương 14: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh


Chương 13: Chi phí sản xuất

đăng 08:52, 24 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ đã cập nhật 20:54, 26 thg 4, 2017 ]

Các bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấn "Gửi" và xem kết quả. Chúc các bạn làm bài tốt!

Chương 13: Chi phí sản xuất


Chương 7: Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng và tính hiệu quả của thị trường

đăng 08:51, 24 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ đã cập nhật 20:52, 26 thg 4, 2017 ]

Các bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấn "Gửi" và xem kết quả. Chúc các bạn làm bài tốt!

Chương 7: Thặng dư SX, thặng dư TD và tính hiệu quả của thị trường


Chương 6: Tác động của chính sách vào thị trường

đăng 08:48, 24 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ đã cập nhật 20:51, 26 thg 4, 2017 ]

Các bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấn "Gửi" và xem kết quả. Chúc các bạn làm bài tốt!

Chương 6: Tác động của chính sách


1-10 of 13