Thành viên‎ > ‎

Trần Minh Trí

Trần Minh Trí 
ĐT: 0908.357.636
Email: tmtri@hcmuaf.edu.vn, tmtri5678@gmail.com
Nghề nghiệp: giảng viên
Nơi công tác: Khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Kinh nghiệm về khởi nghiệp:
- Hoàn thành khóa đào tạo và trở thành giảng viên nguồn chương trình khởi nghiệp quốc gia
- Tham gia đào tạo 8 lớp khởi nghiệp ở các trường Đại học trên địa bàn Tp.HCM
- Tổng thư ký hội đồng tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp khu vực phía Nam
- Chuyên viên tư vấn cho chuyên mục Case Study, chuyên trang Con đường khởi nghiệp của Báo Thanh niên

Các môn giảng dạy:
1. Kinh Tế Vi Mô
2. Kinh Tế Phát triển
3. Khởi sự doanh nghiệp
4. Lập kế hoạch kinh doanh