Thành viên

 
 
Trần Minh Trí 
ĐT: 0908.357.636
Email: tmtri@hcmuaf.edu.vn, tmtri5678@gmail.com
Nghề nghiệp: giảng viên
Nơi công tác: Khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Kinh nghiệm về khởi nghiệp:
- Hoàn thành khóa đào tạo và trở thành giảng viên nguồn chương trình khởi nghiệp quốc gia
- Tham gia đào tạo 8 lớp khởi nghiệp ở các trường Đại học trên địa bàn Tp.HCM
- Tổng thư ký hội đồng tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp khu vực phía Nam
- Chuyên viên tư vấn cho chuyên mục Case Study, chuyên trang Con đường khởi nghiệp của Báo Thanh niên
   
  
 
 Trần Hoài Nam
ĐT: 0905.275.500
Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn
Nghề nghiệp: giảng viên                Trình độ: Thạc sỹ
Nơi công tác: Khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Lĩnh vực chuyên môn:
- Quản trị chuỗi cung ứng
-
 Kinh tế nông nghiệp

Chuyên đề phụ tráchQuản trị chuỗi cung ứng
 
 
Nguyễn Thị Nhật Linh
ĐT: 0933551622
Email: ntnlinh@hcmuaf.edu.vn
Nghề nghiệp: giảng viên                Trình độ: Thạc sỹ
Nơi công tác: Khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm:
Giảng dạy và tư vấn luật:
- Luật doanh nghiệp
- Luật kinh tế
- Luật quốc tế
Chuyên đề phụ tráchKiến thức pháp luật