Tầm nhìn - Sứ mạng - Giá trị

Tầm nhìn

Với những nỗ lực của Ban quản trị dự án, "From Start-up to Star-up" phấn đấu trở thành website hàng đầu cung cấp kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam", và là nơi đáng tin cậy trong việc tư vấn trực tuyến cho công đồng khởi nghiệp. 
Đồng thời, với các hoạt động đào tạo, huấn luyện và kết nối, dự án này sẽ cung cấp cho xã hội một đội ngũ start-up tiềm năng, một lực lượng lao động có năng lực và qua đó thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển vững mạnh.

Sứ mệnh 

"Giúp những người khởi nghiệp (start-up) 
trở thành những ngôi sao đang lên (Star-up)"

Giá trị cốt lõi
"TRÍ - PHẢI - NHẪN - TÂM"

tri phai nhan tam 
Trí: Ban quản trị website này đặt chữ "Trí" lên hàng đầu, thể hiện ban quản trị là nơi quy tụ những người có trí thức, có trí tuệ để mang những gì tốt đẹp nhất cho cộng đồng khởi nghiệp, qua đó giúp website này ngày càng hữu ích. Bên cạnh đó, chữ "Trí" cũng là lời nhắn cho cộng đồng khởi nghiệp. Muốn khởi nghiệp thành công, cần có trí tuệ.

Phải: là cam kết của Ban quản trị website này với cộng động, "chỉ làm điều phải, không làm điều trái". Trang này chỉ cung cấp thông tin chính thống, có nguồn gốc rõ ràng và từ những người có uy tín. Với cộng đồng khởi nghiệp có lẽ cũng vậy, chỉ làm đúng, làm điều phải mới có thể dẫn đến thành công.

Nhẫn: Để thực hiện thành công dự án này, chúng tôi phải kiên nhẫn, kiên trì trong giai đoạn đầu. Các bạn khởi nghiệp cũng vậy, chữ "nhẫn" rất cần lưu tâm vì kết quả thành công trong khởi nghiệp không đến trong một sớm một chiều. 

Tâm: Những gì chúng tôi làm xuất phát từ tâm. Đây cũng là thông điệp Ban quản trị gởi đến cộng đồng khởi nghiệp: Chỉ khi bạn làm với cái tâm thì doanh nghiệp bạn mới có thể phát triển một cách bền vững.