Startups

Các startup về công nghệ

  • Dự án "Rau sạch cá sạch" của Le Phuc - Bạn ở nhà phố không có đất trồng rau, nhưng có sân hoặc sân thượng?- Bạn muốn ăn rau sạch tự trồng?- Bạn muốn tiêu khiển trước và sau khi ...
    Được đăng 10:37, 20 thg 9, 2016 bởi Tran Minh Tri
  • Dự án "Giải pháp tưới chính xác" của MimosaTek "Giải pháp tưới chính xác" là sản phẩm công nghệ của Công ty TNHH MimosaTek. Sản phẩm này được kết tinh từ những trăn trở của nhóm kỹ sư trẻ ...
    Được đăng 10:35, 20 thg 9, 2016 bởi Tran Minh Tri
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »


Các startup về nông nghiệp

Comments