Các phương pháp sàn lọc và lực chọn ý tưởng khởi nghiệp

đăng 07:32, 21 thg 9, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ đã cập nhật 07:32, 21 thg 9, 2016 ]
Bài viết trước đã đưa ra một số cơ sở để có thể căn cứ vào đó lựa chọn ý tưởng khởi nghiệp. Tiếp theo, bài viết này xin giới thiệu các bạn một số phương pháp để phân tích các cơ sở ấy nhằm sàng lọc và lựa chọn ra ý tưởng tốt nhất trong nhiều ý tưởng để khởi nghiệp.

Phương pháp so sánh không trọng số

Đây là phương pháp sàng lọc ban đầu, để loại bớt những ý tưởng không phù hợp. Thực hiện phương pháp này, bạn thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Lập danh sách tất cả các ý tưởng khởi nghiệp mà bạn có. Nhập thành các hàng trong bảng tính Excel, mỗi ý tưởng 1 hàng.

- Bước 2: Lập danh sách các yếu tố làm cơ sở quyết định như 12 yếu tố được thể hiện ở bài trước. Bạn có thể thêm vào nếu thấy có yếu tố khác cũng quan trọng hoặc bỏ bớt nếu thấy một yếu tố nào đó không quan trọng hoặc không có sự khác biệt về yếu tố đó giữa các ý tưởng. Nhập mỗi yếu tố vào một cột trong bảng tính Excel, như trong bảng dưới đây


- Bước 3: Cho điểm mỗi ý tưởng theo thang điểm 10 từng yếu tố. Ý tưởng nào có yếu tố tác động thuận lợi hơn thì cho điểm cao hơn.

- Bước 4: Cộng điểm và lựa chọn. Cộng điểm theo chiều ngang để xác định những ý tưởng có điểm số cao (4-5 ý tưởng) để thực hiện phương pháp tiếp theo. Cột tổng điểm trên chỉ là ví dụ về kết quả, xác định được 4 ý tưởng có điểm cao nhất.

Phương pháp so sánh có trọng số

Đây là phương pháp sàng lọc vi mô, để lựa chọn ý tưởng tốt nhất. Thực hiện phương pháp này, bạn thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Lập lại danh sách rút gọn các ý tưởng từ phương pháp trên, nên để 4-5 ý tưởng.

- Bước 2: Chọn lọc lại những yếu tố quan trọng, loại bỏ những yếu tố ít quan trọng hoặc không có sự khác biệt lớn giữa những ý tưởng đã rút gọn. Sau đó, lập bảng như sau:


Giải thích: Trong bảng trên,

- Ý tưởng 2, 4 , 8, và 9: là những ý tưởng đã rút gọn từ phương pháp trên

- Thị trường, nguyên liệu, tài chính, kỹ năng, chính sách: là những yếu tố cơ sở quyết định được rút gọn (có thể chọn khác hoặc thêm bớt tùy vào các ý tưởng trên).

- W: là trọng số. Mỗi ý tưởng có Tổng trọng số (Tổng W) là 100, được phân bổ vào từng yếu tố sao cho cộng lại trọng số từng yếu tố là 100.

- R: là điểm xếp hạng, được tính theo thang điểm 5 (thuận lợi/tốt nhất được nhận điểm 5, giảm dần tùy mức độ, 1 là số điểm cho trường hợp yếu tố bất lợi/xấu nhất)

- WS: là tích số giữa trọng số và điểm xếp hạng (WS=R*W)

- TWS: là tổng của các WS

- Bước 3: Xác định tầm quan trọng (cột W), cho điểm xếp hạng (cột R) cho từng yếu tố ở mỗi ý tưởng.

- Bước 4: Tính toán các giá trị WS, TWS và lựa chọn ý tưởng có điểm TWS cao nhất.

Phương pháp ma trận SWOT

Đây là công cụ hữu hiệu dành cho các nhà hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp. Kiến thức về SWOT được thể hiện trong rất nhiều môn học trong chuyên ngành quản trị kinh doanh nói riêng và kinh tế nói chung. Các bạn có thể tự tìm đọc. Vận dụng trong trường hợp này, ma trận SWOT có thể được sử dụng để mô tả chi tiết các cơ sở quyết định cho một và một vài ý tưởng tốt nhất, để làm nền tảng chắc chắn cho quyết định cuối cùng. Các bước được thực hiện như sau:

- Bước 1: Chọn một ý tưởng kinh doanh cho mỗi bảng phân tích SWOT

- Bước 2: Nhận diện và phân loại, định vị từng yếu tố vào một trong 4 ô dưới đây. Các bạn cũng có thể bổ sung thêm nhiều yếu tố khác.


- Bước 3: Nhìn lại ý tưởng kinh doanh của mình với những điểm mạnh, điểm yếu hiện rõ bên trong và những cơ hội, thách thức thể hiện từ bên ngoài. Đưa ra quyết định cuối cùng, hoặc có thể so sánh với 1-2 bảng phân tích SWOT trên các ý tưởng khác để đưa ra quyết định.

Trong kinh doanh, SWOT còn được sử dụng phân tích sâu hơn, kết hợp 2 yếu tố để đưa ra chiến lược kinh doanh. Dù vậy, đối với người khởi nghiệp, đến đây cũng đủ để làm cơ sở quyết định lựa chọn ý tưởng.

Cuối cùng, các phương pháp sàng lọc được trình bày ở trên là cơ sở các bạn trẻ khởi nghiệp đưa ra quyết định lựa chọn. Các bạn có thể vận dụng các phương pháp khác mà các bạn cho là phù hợp, sao cho các bạn có được ý tưởng kinh doanh tốt nhất. Khi đạt được điều đó, bạn sẽ có nhiều động lực hơn để thực hiện ước mơ của mình.

Chúc các bạn thành công!

Trần Minh Trí (1-9-2016)
Comments