Kết nối

Chuyên mục này nhằm kết nối các doanh nghiệp trong cùng chuỗi giá trị một mặt hàng hay một ngành hàng nào đó để có thể trở thành đối tác của nhau. Đồng thời, chuyên mục này cũng nhằm giúp quảng bá các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh cho công đồng dự án.

Đơn vị kinh doanh Ẩm thực


Doanh nghiệp Dịch vụ công nghệ


Đơn vị kinh doanh Thời Trang

Kinh doanh Nông Lâm Ngư nghiệp
Comments