Hoạt động‎ > ‎Huấn luyện‎ > ‎

Điều khoản huấn luyện

Chương trình huấn luyện của dự án "From Startup to Starup" nhằm vào việc biến những sinh viên trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định. Chương trình này hoạt động thông qua việc kết nối giữa bên gồm: chuyên gia tập sự, chuyên gia huấn luyện và doanh nghiệp bảo trợ. 

Nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia chương trình huấn luyện


Với các học viên, được gọi là chuyên gia tập sự, bạn sẽ nhận được yêu cầu chọn duy nhất 1 lĩnh vực chuyên môn mà bạn thích. Sau đó, mỗi tuần bạn phải viết một bài chia sẻ cộng đồng đăng trên website này. Thực hiện được những điều trên, bạn sẽ nhận được một số lợi ích sau:

- Được cung cấp sách để đọc hoặc tài trợ tiền mua sách theo yêu cầu
- Được giới thiệu đi thực tập ở các Doanh nghiệp bảo trợ vào mỗi kỳ hè về lĩnh vực bạn chọn
- Được tích điểm (cổ phần) cho mỗi bài đăng để chia lợi tức khi dự án có nguồn thu
- Được nâng cao kỹ năng phân tích, viết... thông qua cố vấn của chuyên gia trong việc chọn chủ   đề bài viết, hướng dẫn, góp ý và duyệt bài
- Được nâng cao kiến thức và kinh nghiệm thông qua quá trình đọc sách, tài liệu và đi thực tập     tại doanh nghiệp
- Được rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc và khoa học, tuân thủ những  quy định chương trình đưa ra
- Được giảm học phí khi tham gia các lớp đào tạo của dự án

Ngoài ra, nếu bạn không tự khởi nghiệp thì việc có được thành tích viết 50-100 bài chuyên đề và kinh nghiệm thực tập chuyên môn ở 2-3 doanh nghiệp sẽ là một sự đảm bảo cho việc làm của bạn sau khi ra trường. Doanh nghiệp sẽ tìm bạn, thay vì bạn tìm doanh nghiệp.

Với các Doanh nghiệp bảo trợtham gia chương trình này quý doanh nghiệp sẽ được đề nghị nhận và hướng dẫn một chuyên gia tập sự (sinh viên) học việc tại doanh nghiệp từ 1-2 tháng trong kỳ hè của sinh viên (tùy thỏa thuận, tổi thiểu 1 tháng). Ngược lại, doanh nghiệp có thể có được các lợi ích sau:

- Thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó nâng cao uy tín của doanh nghiệp
- Được sử dụng lao động giá rẻ trong một khoảng thời gian nhất định
- Được giới thiệu lao động được huấn luyện từ chương trình này
- Được quảng bá thông tin hình ảnh doanh nghiệp miễn phí trong cộng đồng dự án
Được tích điểm (cổ phần) cho mỗi lượt sinh viên thực tập để chia lợi tức khi dự án có nguồn thu. Đây được xem như phần đầu tư nho nhỏ cho dự án.

Với các Chuyên gia huấn luyện, anh/chị được yêu cầu đăng ký một chuyên mục cụ thể trong những chuyên mục về kiến thức nền, kỹ năng, hay thái độ trên trang này. Mỗi tuần bạn được yêu cầu viết 1 bài và đăng trên chuyên mục về lĩnh vực chuyên môn bạn chọn. Đồng thời, bạn được yêu cầu cố vấn và huấn luyện những Chuyên gia tập sự tham gia cùng lĩnh vực với bạn. Tham gia vào chương trình, bạn có thể nhận được các quyền lợi sau:

- Được cung cấp sách để đọc hoặc tài trợ tiền mua sách theo yêu cầu
- Được ưu tiên mời tham gia các chương trình đào tạo do Ban quản trị dự án tổ chức
- Được tích điểm (cổ phần) cho mỗi bài đăng để chia lợi tức khi dự án có nguồn thu. Với vai trò hướng dẫn, góp ý và duyệt bài đăng của "chuyên gia tập sự", bạn nhận thêm 20% cổ phần từ những điểm bài viết của họ.
- Được nâng cao kỹ năng phân tích, viết..., qua đó nâng cao năng lực chuyên môn của bạn
- Được rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc và khoa học khi tuân thủ những  quy định chương trình đưa ra


Trên đây là những thông tin cơ bản về nghĩa vụ và quyền lợi của những người tham gia chương trình huấn luyện  của dự án "From Startup to Starup". Chi tiết sẽ bổ sung và trao đổi thảo luận trực tiếp

Trưởng ban dự án 
Trần Minh Trí 
Comments