Hoạt động‎ > ‎Đào tạo‎ > ‎Kết quả‎ > ‎

Lớp kỹ năng viết Email

đăng 05:39, 28 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri
Lớp học có 35 học viên tham gia trên 37 học viên đăng ký. Theo ý kiến đánh giá của 27 học viên tham gia khảo sát, lớp học có thể được đánh giá thành công tốt đẹp khi hầu hết các học viên đều đánh giá cao công tác tổ chức, phương pháp truyền đạt và kỹ năng giảng dạy của giảng viên. Từ kết quả đó, các học viên khuyến nghị lớp học này nên tiếp tục được tổ chức (hình dưới)


Comments