Hoạt động‎ > ‎Đào tạo‎ > ‎

Danh sách học viên

Danh sách học viên lớp Kỹ năng thuyết trình (3/1/2017)

đăng 04:00, 30 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ đã cập nhật 02:49, 2 thg 1, 2017 ]

STT Họ và tên MSSV GỞI BÀI
1 Cao Thị Kim Đang 13121030 Đã gởi
2 Đặng Thị Hoài Ni 13120072 Đã gởi
3 Đoàn Thị Tường Vi 13120467 Đã gởi
4 Dương Minh Thắng 13120386 Đã gởi
5 Hồ Thị Hồng Nghi 13121104 Đã gởi
6 Hoàng Thị Thu Hương 13155125 Đã gởi
7 Huỳnh Thị Thanh Tú 13120455 Đã gởi
8 Huỳnh Thị Thơm 13120098 Đã gởi
9 Lê Ngọc Giang Thanh 13120089 Đã gởi
10 Lê Thị Cẩm Tiên 13121169 Đã gởi
11 Lê Thị Cẩm Tú 13121201 Đã gởi
12 Lê Thị Mộng Trinh 13155285 Đã gởi
13 Lê Thị Ngọc Trinh 13121186 Đã gởi
14 Lê Thị Quỳnh Nương 13120073 Đã gởi
15 Lê Thị Thu Hường 13155130 Đã gởi
16 Nguyễn Đỗ Vĩnh Nghiệp 13120061 Đã gởi
17 Nguyễn Hoàng Khang 13120048 Đã gởi
18 Nguyễn Hương Giang 13121036 Đã gởi
19 Nguyễn Thị Huyền Ngân 13121102 Đã gởi
20 Nguyễn Thị Kim Dung 13121025 Đã gởi
21 Nguyễn Thị Mai Trinh 13120107 Đã gởi
22 Nguyễn Thị Thanh Hồng 13155114 Đã gởi
23 Phạm Hoàng Chương 13120010 Đã gởi
24 Phạm Minh Tuấn 13120450 Đã gởi
25 Phạm Thị Bé Liễu 13121079 Đã gởi
26 Phạm Thúy Quỳnh 13120359 Đã gởi
27 Tô Phương Oanh 13121116 Đã gởi
28 Trần Thị Hằng 13155095 Đã gởi
29 Trần Thị Trâm Anh 13120147 Đã gởi
30 Trần Thiên Phú 13122125 Đã gởi
31 Trương Thị Phương Nhi 13120069 Đã gởi
32 Võ Thị Hồng Út 13121011 Đã gởi
33 Võ Thị Vy 13120487 Đã gởi
34 Vũ NgọC ThảO Vy 13120500 Đã gởi
35 Bùi Văn  Hương 13120043 Đã gởi
36 Trần Thị Phương 13121123 Đã gởi
37 Hồ Thị Hoài 13120037 Đã gởi
38 Phạm Thị Được 13122038 Đã gởi

Danh sách học viên lớp Kỹ năng viết Email (5/12/2016)

đăng 03:04, 2 thg 12, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ đã cập nhật 21:55, 2 thg 12, 2016 ]

STT Họ và tên Mã lớp
1 Thái Văn Dũng DH13KT
2 Nguyễn Thị Xuân DH14QT
3 Nguyễn Thị Bình DH13KM
4 Nguyễn Lê Thảo Như DH15QT
5 Lê Đức Khang DH15KN
6 Phạm Minh Tuyên DH13KM
7 Trần Thị Tâm DH13KM
8 Hồ Thị Hậu DH15KT
9 Võ Thị Vy DH13KT
10 Dương Minh Thắng DH13KM
11 Phan Thị Thu Hường DH14KN
12 Trương Thị Phương Nhi DH13KM
13 Nông Nguyễn Khánh Ngọc DH13KM
14 Hồ Thị Thùy An DH14TM
15 Nguyễn Trần Minh Thy DH14QT
16 Nguyễn Quỳnh Như DH13DD
17 Nguyễn Anh Tài DH13CB
18 Ngô Thị Xuân Nương DH13DD
19 Võ Lê Kim Ngân DH14PT
20 Nguyễn Thị Hồng Đoan DH16KN
21 Lê Thị Ngọc Duyên DH15QT
22 Nguyễn Phương Linh DH15KT
23 Nguyễn Quang Kế DH14PT
24 Phạm Thúy Quỳnh DH13KM
25 HuỳNh Thanh Trí DH15KN
26 Nguyễn Thị Hồng DH15QT
27 Tôn Anh Hải DH14KN
28 Nguyễn Ngọc Ngân DH16TC
29 Tsần Lâm Yến DH12KT
30 Trần Lê Thiên Hương DH14QT
31 Phạm Đình Sơn DH15KN
32 Nguyễn Văn Sự DH14QT
33 Nguyễn Lê Đình Huy DH14TM
34 Lê Kim Liên DH14KN
35 Trần Minh Quốc DH14QT
36 Dương Thị Thanh Mai DH14QT
37 Nguyễn Thúy Bảo Trân DH14QT

1-2 of 2