Giới thiệu

  Dự án "From start-up to star-up" làm một dự án xã hội, được lập ra với sứ mệnh giúp những dự án khởi nghiệp (startups) trở thành những ngôi sao đang lên (stars up). Cụ thể, dự án này sẽ chia sẻ những bài viết về kiến thức cơ bản cần thiết cho người khởi nghiệp. Đồng thời, những câu chuyện khởi nghiệp của các doanh nhân thành đạt cũng được thể hiện trong trang này nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm quý báo trên thương trường của những người thành công. Ngoài ra, dự kiến một diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa các chuyên gia và các bạn đọc sẽ được lập, nhằm tư vấn trực tiếp cho các bạn trẻ có mong muốn tạo lập sự nghiệp cho riêng mình.

Để có kinh phí hoặc động, dự án sẽ triển khai các lớp đào tạo chuyên đề khởi nghiệp, đào tạo các kỹ năng chẳng những cho cộng đồng khởi nghiệp mà còn cho các bạn trẻ khác có nhu cầu. Các hoạt động liên kết, hợp tác quảng bá cho các doanh nghiệp để tạo nguồn tài trợ cũng được dự án hướng tới.

Bên cạnh đó, dự án này cũng nhằm mục tiêu đào tạo ra những chuyên gia trẻ nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Các thành viên tham gia vào dự án này sẽ được hỗ trợ tiếp cận các nguồn sách/tài liệu để nghiên cứu, tiếp cận các doanh nghiệp để học hỏi, và tất nhiên sẽ bị yêu cầu thực hiện việc tổng hợp viết bài chia sẻ trên website này để nâng cao kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực mà thành viên chọn.